Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1992
Functies en activiteiten

De bestuursraad bestaat uit de ambtelijke leiding: secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal.In de periode na 1991 is er sprake van een bestuursraadmodel, waarbij de directies van DG`s mede worden opgenomen. In algemene zin kan gesteld worden dat de taken voor beiden modellen gelijk zijn. Namelijk:- coördinatie, integratie en kwaliteit van het beleid binnen het ministerie.- relatie tussen politiek en ministerie door middel van adviseren van de minister en de staatssecretaris.- wijze waarop en de mate waarin aan politieke verlangens door het ambtelijk apparaat kan worden voldaan. - algemene strategische beleidslijnen, vooral voor de middellange termijn en interdepartementale coördinatie.- goede representatie van het departement naar buiten toe.- personeel, financiën organisatie en bedrijfsvoering.- essentiële informatie voor de minister in verband met diens ministeriële verantwoordelijkheid. - op peil houden van staatsrechtelijke kennis bij het ambtelijk apparaat omtrent de verhouding minister-ambtenaren.

Structuur

In de periode tussen 1992/1993 en 1997/1998 was OCW gestructureerd volgens het bestuursraadmodel waarin directeurs-generaal fungeerden als portefeuillehouder op beleidsterreinen zonder formeel leiding te geven aan een directoraat-generaal. Beleidsdirecties en facilitaire organisatieonderdelen vielen gedurende deze periode rechtstreeks onder de bestuursraad van het ministerie.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 1992 tot 1994
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Accountantsdienst (OenW) 1992
Directie Algemene Zaken (OenW) 1992
Directie Voorlichting, Bibliotheek en Internationale Betrekkingen (OenW) 1992
Directie Financieel-Economische Zaken (OenW) 1992
Directie Wetgeving en Juridische Zaken (OenW) 1992
Directie Studiefinancieringsbeleid (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Rijksacademie van Beeldende Kunsten (OCW) 1992 tot 2000
Universiteit Leiden (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Rijksuniversiteit Groningen (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Universiteit Utrecht (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Erasmus Universiteit (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Universiteit Twente (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Universiteit Maastricht (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Technische Universiteit Delft (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Technische Universiteit Eindhoven (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Universiteit Amsterdam (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Vrije Universiteit (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Katholieke Universiteit Nijmegen (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Katholieke Universiteit Brabant (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Open Universiteit Nederland (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (OenW, OCW) 1992 tot 1999
Directie Personeel en Organisatie (OenW) 1992
Directie Voortgezet Onderwijs (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Directie Hoger Onderwijs (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Centrale Financiën Instellingen (OenW, OCW) 1992 tot 2009
Directie Organisatie en Automatisering (OenW) 1992
Eenheid Strategisch Beleid (OenW) 1993
Directie Primair Onderwijs (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit (OenW) 1992
Directie Wetenschappelijk Onderwijs (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Inspectie van het Onderwijs (OenW, OCW) 1992
Directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid (OenW, OCW) 1992 tot 2004
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/199bcc2b-de43-4e75-928d-895e94860617