Identiteit
Andere namen
COTG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft tot taak richtlijnen vast te stellen voor de hoogte en berekeningswijze van tarieven binnen de gezondheidszorg. Daarnaast beslist het orgaan over tariefverzoeken van zorgaanbieders en zorgverzekeraars. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dient de door het COTG vastgestelde richtlijnen goed te keuren en beschikt over de bevoegdheid het COTG bindende aanwijzingen te geven. Met dit laatste instrument kan de minister onder meer tariefkortingen opleggen. Tot begin 1994 was de staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur belast met het volksgezondheidsbeleid.</p>

Structuur

<p>Ingesteld per 7 februari 1982.</p><p>Per 1 oktober 2006 opgegaan in de Nederlandse Zorg Autoriteit.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Centraal Orgaan Ziekenhuistarieven (V&M, WVC) 1982
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nederlandse Zorgautoriteit (VWS) 2006
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f7169c79-9265-4dc7-bd76-dfeea98d48da