Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1952
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Kennis en advies met betrekking tot het overheidsbeleid ten aanzien van voeding en voedselkwaliteit. Ingesteld bij wet op de Voedingsraad.[1]

Structuur

Eind 1995 opgeheven. Taken overgedragen aan de Gezondheidsraad.[2]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Gezondheidsraad (V&M, WVC, VWS) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1995
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Sociale Zaken 1952 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cd3f8219-483b-4f63-9046-a24a67601afb
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966

[2] Ibidem