Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1957
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

In het kader van de nationale verdediging, zowel in tijde van vrede als in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden bevorderen van de coordinatie van de maatregelen op het gebied van de gezondheidszorg, tevens advisering van ministers hieromtrent.[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1995
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Sociale Zaken 1960 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3c89a212-8a21-4e94-bc46-7cdce2f77b2e
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1960, 1966