Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Adviseren, desgevraagd of eigener beweging, van de Minister
omtrent alle aangelegenheden betteffende onderstaande beroepsgroepen
binnen de gezondheidszorg, de examinering en de vereisten tot toelating
tot de examens voor deze beroepen. Bij bij tijde van herziening van het adviesstelsel i.v.m. invoer van de Kaderwet (1997) bestond dit cluster uit de volgende commissies:<p>Adviescommissie Diëtisten </p><p>Adviescommissie Ergotherapeuten </p><p>Adviescommissie Logopedisten </p><p>Adviescommissie Mondhygiënisten </p><p>Adviescommissie Oefentherapeuten-Cesar </p><p>Adviescommissie Oefentherapeuten-Mensendieck </p><p>Adviescommissie Orthoptisten </p><p>Adviescommissie Podotherapeuten </p><p>Adviescommissie Radiodiagnosten en Radiotherapeutisch laboranten</p><p>College van Advies inzake het beroep van fysiotherapeut</p>

Structuur

<p>De adviescommissies voor specialistische beroepsgroepen in de gezondheidszorg zijn opgeheven per 1 januari 1997. </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (VWS) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d7a7c2de-8898-4831-8f21-4fae33e98a94