Identiteit
Andere namen
Jeugdraad
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1997
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De regering gevraagd en ongevraagd adviseren over specifiek beleid van de overheid met betrekking tot de maatschappelijke positie van de jeugd en gericht op het scheppen van voorwaarden voor haar optimale ontplooiing . Het gaat hierbij om het intersectorale jeugdbeleid van de regering in het algemeen en de samenhang van voorzieningen en maatregelen in het bijzonder. </p>

Structuur

<p>Instelling bij wet op de Raad voor het Jeugdbeleid per 5 juli 1979.</p><p>Opgeheven per 1 januari 1997 i.v.m. de invoering van de Kaderwet Adviescolleges. Het overgrote deel van de 108 adviesraden van de regering verdween volgens het nieuwe adviesstelsel dat per 1 januari 1997 inging. Er bleven elf adviesraden over die ieder een 'beleidsveld' besloegen. De Raad voor het Jeugdbeleid ging, met onder meer de Emancipatieraad en de Raad voor het ouderenbeleid op in de nieuwe Raad voor maatschappelijke ontwikkeling.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor de Jeugdvorming (CRM) 1979
Interdepartementale Stuurgroep Jeugdvragen (CRM) 1980
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (VWS) 1997
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1979 tot 1982
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1994 tot 1997
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/49df57d1-4fda-4e57-93a1-05fcdd4959ec