Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Op verzoek van de minister adviseren betreffende het verstrekken van een verklaring van geen bezwaar wat de vakbekwaamheid betreft, ten dienste van een geclausuleerde of ongeclausuleerde inschrijving in het BIG-register.</p><p>Adviseren betreffende de toepassing van art. 41 t/m 45 van de Wet BIG.</p><p>Adviseren betreffende de zakelijke inhoud van de beperkingen (clausules). </p><p>Ten aanzien van art. 34 beroepen: Op verzoek van de minister adviseren over het afgeven van een verklaring, van geen bezwaar wat de vakbekwaamheid betreft, ten dienste van het voeren van de opleidingstitel. </p>

Structuur

<p>Instelling per 1 januari 2002.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissies Buitenlandse Beroepsbeoefenaars Gezondheidszorg (V&M, WVC, VWS) 2002
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e26bd3fb-c9f1-4656-ae82-e10924e57fce