Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het verbeteren van de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte, door voorstellen uit te werken om het informatiepunt op goede wijze vorm te geven en mogelijke problemen bij de uitvoering van het informatiepunt vroegtijdig te signaleren.</p><p>Tevens kan de stuurgroep voorstellen doen die anderszins tot doel hebben de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen. </p>

Structuur

<p>Ingesteld op 28 mei 2009.</p><p>Opgeheven per 1 april 2010.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stuurgroep Alles Toegankelijk (VWS) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2747a0b6-f2c3-4212-b7b4-e96470db966e