Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren door voorstellen uit te werken om het beheer van het informatiepunt door werkgevers- en gehandicaptenorganisaties organisatorisch adequaat te verankeren.</p><p>De Stuurgroep AllesToegankelijk heeft tevens tot taak om toezicht te houden op het beheer van het informatiepunt.</p><p>De Stuurgroep AllesToegankelijk kan tevens voorstellen doen die anderszins tot doel hebben de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen. </p>

Structuur

<p>Ingesteld per 24 juni 2010 als opvolger van de Stuurgroep Praktijkspoor. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stuurgroep Praktijkspoor (VWS) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f4be5b39-d6cc-4a87-9004-415b5687f91b