Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Projectbureau JONG
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2007
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Operatie heeft de volgende doelstellingen:<p>verbeteringen tot stand te brengen in de ontwikkelingsketen voor de jeugd door uitvoering te geven aan de jeugdagenda;</p><p>meer samenhang in het jeugdbeleid te brengen binnen het samenwerkingsverband en de instellingen in het veld van het jeugdbeleid;</p><p>voorstellen te doen aan het kabinet tot vereenvoudiging en verbetering van de aansturing van het jeugdbeleid.</p>

Structuur

<p>Ingesteld per regeling 19 april 2004 als samenwerkingsverband (feitelijk projectbureau JONG) tussen VWS, OCW, Justitie, SZW en BZK. </p><p>Opgeheven per 1 januari 2007.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2004 tot 2007
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9408b29c-999c-4b36-b9dc-74117fe0e749