Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2001
Einddatum
2006
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Het College toezicht is belast met het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door de uitvoeringsorganen. Het College toezicht kan bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met het toezicht op andere organen voor zover deze taken vervullen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de ziekenfondsverzekering of de algemene verzekering bijzondere ziektekosten.</p>

Structuur

<p>Ingesteld bij wet 13 december 2000, inwerkingtreding 1 april 2001.</p><p>In 1 oktober 2006 opgegaan in de Nederlandse Zorgautoriteit.</p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Nederlandse Zorgautoriteit (VWS) 2006
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2001 tot 2006
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f65cb2c4-7aa2-4456-94dd-69fda9eb8a4a