Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Cogis
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004
Einddatum
2012
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Cogis is deskundig op het gebied van de psychische en sociale problematiek die kan ontstaan als mensen te maken hebben met oorlog, vervolging en geweld. Dit kan zijn grootschalig (on)georganiseerd geweld, maar ook kleinschalig geweld. Denk onder meer aan:<p>oorlog</p><p>vervolging</p><p>rampen</p><p>huiselijk geweld</p><p>beroepsgebonden traumatisering</p><p>gijzelingen</p><p>agressie op het werk</p>Cogis stelt haar opgebouwde expertise graag ten dienste door:<p>een breed aanbod van cursussen en workshops, trainingen, coaching, supervisie of intervisie en door het organiseren van congressen en symposia </p><p>het verzamelen, selecteren en ordenen van informatie o.a. op het gebied van psychotrauma die zowel in Nederland als in het buitenland aanwezig is en maakt deze toegankelijk binnen haar bibliotheek</p><p>het in opdracht uitvoeren van beleidsondersteunend onderzoek afgerond met een onderbouwd (beleids)advies</p><p>het voeren van secretariaten voor organisaties op het gebied van psychotrauma</p>Cogis wil actief bijdragen aan verbreding en verdieping van de kennis bij intermediairs (hulpverleners, vrijwilligers, mantelzorgers, onderzoekers, beleidsmakers) die betrokken zijn bij de hulpverlening en begeleiding van getraumatiseerden. En aan een ieder die met de gevolgen van oorlog, vervolging, agressie en geweld in aanraking komen. Dit kunnen zijn:<p>mensen met een psychotrauma door geweldservaringen</p><p>geweldsgetroffenen en hun directe omgeving</p><p>zelfhulporganisaties</p><p>zorg-, hulp- en welzijnsorganisaties</p><p>organisaties voor veiligheid en rampenbestrijding</p><p>overheden zoals ministeries</p><p>hulpverleners in oorlogsgebieden</p><p>onderwijsinstellingen, gespecialiseerde opleidings- en nascholingsinstituten</p><p>professionals die te maken hebben met de psychische gezondheid van asielzoekers en vluchtelingen</p><p>professionals die te maken hebben met de psychische gezondheid van veteranen</p><p>algemeen publiek: iedereen met vragen over de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld</p>

Structuur

<p>Oprichting op 20 oktober 2004.</p><p>Per 1 augustus 2012 samengegaan met Stichting Impact en verder onder nieuwe naam; Kennis &amp; Adviescentrum Impact.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Stichting ICODO (CRM, WVC, VWS) 2005
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Kennis- en Adviescentrum Impact (VWS) 2012
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2004 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/005d5e54-50f5-4862-a483-6be4fafb18f5