Overzicht relaties

Jeugdinstelling De Lindenhorst (VWS)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009
Einddatum
2014
Geschiedenis

<ul><li>Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de gesloten jeugdzorg van het Rijk overgegaan naar de gemeenten (Kamerstuk 31839 nr. 333, vergaderjaar 2013-2014). Hierdoor was het noodzakelijk om deze jeugdzorginstelling te privatiseren.<br></li></ul>

Functies en activiteiten

<p>De Lindenhorst is een gespecialiseerde JeugdzorgPlus instelling en heeft als kerntaak het gebied van individuele zorgtrajecten voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, tijdelijk in een gesloten setting waarbij de gesloten fase zo kort als mogelijk en zo lang als nodig duurt.</p>

Structuur

<p>De rijks justitiële jeugdìnrichtingen Almata (Den Engh) en De Lindenhorst vielen tot 1 februari 2009 voor wat betreft het beheer onder verantwoordelijkheid van de Minister van Justitie. Na de overgang komt het personeel van beide inrichtingen in dienst van de Minister van VWS
en vallen deze inrichtingen voor wat betreft hun beheer onder de verantwoordelijkheid van de Minister van VWS.</p><p>In april 2011 valt het besluit om De Lindenhorst per 2013 te laten fuseren met Almata, locatie Den Dolder (TK31789, nr. 100).</p><p>Tijdelijke BTL-status in de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2014 (Stcrt. 2013-34559).</p><p>Per 1 juli 2014 (Stcrt. 2015-14233 van 29 mei 2015) is de nieuwe eigenaar van de jeugdzorg agentschap een private jeugdhulporganisatie: Stichting Intermetzo. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2009 tot 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cb8881f3-2163-458b-8776-114766f8dbe2