Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1982
Functies en activiteiten

De stafafdeling had taken omtrent:

-Adviseren van de leiding en de onderdelen van het departement inzake de externe betrekkingen;

-Externe en interne voorlichting;

-Het verstrekken van inlichtingen omtrent departementale activiteiten in bet bijzonder aan de pen en aan de andere publiciteitsmedia, alsmede het verzorgen van voorlichting binnen het ministerie o.m, door documentatie, knipseldienst en de uitgifte van een personeelsorgaan;

-Voorts de productie aan voorlichtingsdrukwerken, tentoonstellingen, films en radio- en TV-uitzendingen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1966 tot 1972
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1972 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d2a1df81-7fb4-489a-b892-2c436a7074e1
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976