Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CRD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1990
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Inventarisatie van recombinant DNA technieken en de indeling daarvan in risicogroepen.</p><p>Geven van richtlijnen met betrekking tot veiligheidsmaatregelen, bij werkzaamheden met recombinant DNA- aan de hand van de indeling in risicogroepen en de deskundigheid van bij genoemde werkzaamheden betrokken personen. </p><p>Toetsing van potentiële gevaren van concrete werkzaamheden met recombinant DNA en de indeling in risicogroepen. </p><p>Indelen van een project dat zodanige werkzaamheden omvat, in de naar haar oordeel passende risicogroep en aan de aanvrager advies uitbrengen met betrekking tot de bij de uitvoering van dat project te nemen veiligheidsmaatregelen op aanvragen van</p><p>degene die onderzoek of andere werkzaamheden met recombinant DNA verricht.</p><p>het overheidsorgaan dat bevoegd is tot het verlenen van een vergunning met betrekking tot zodanige werkzaamheden.</p><p>de regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid.</p><p>Tevens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1979 tot 1982
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/27aa2992-7b4e-4e6a-90dc-9e362671135e