Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1954
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Adviseren van de Ministers van Binnenlandse Zaken, SZW en VROM met betrekking tot de beoordeling van de door de waterleidingbedrijven te nemen maatregelen ter bescherming tegen de onmiddelijke gevolgen van oorlogsgeweld, alsmede met betrekking tot het nemen vna alle verdere maatregelen, welke kunnen strekken tot instandhouding of bevordering van de drinkwatervoorziening van de bevolking in geval van nood.Tevens het geven van voorlichting aan de directie van waterleidingbedrijven bij de voorbereiding van de ten uitvoerlegging van de bedoelde maatregelen in overeenstemming met betrokkenen partijen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/db989105-3743-4f9d-8138-852bc5160c96