Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1956
Einddatum
1995
Functies en activiteiten

Toezicht houden op:

De kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg

Naleving van de wetten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in het bijzonder de Krankzinnigenwet 1884, Gezondheidszet 1956 en de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg 1982.

Behandelen van:

Aangelegenheden inzake opleidingen op het terrein van genoemde zorg

Klachten met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg

Behartigen van de belangen van patiënten in het buitenland.

Adviseren van de Minister c.q. DG Volksgezondheid.

Structuur

In 1995 opgegaan in de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS) 1995
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994 tot 1995
Algemene Leiding (WVC) 1982 tot 1994
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f0c111a0-f81a-4c1a-96a9-0a0c2aee196f