Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Cie M&I
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Signaleren en verstrekken van informatie over het optreden van knelpunten bij de ontwikkeling en en toepassing van milieuvriendelijke productietechnieken en processen en bij de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten. </p><p>doen van aanbevelingen omtrent de wijze waarop milieuvriendelijke technieken en processen tot stand komen. </p><p>uitvoering van aan de commissie voorgelegde projecten en omtrent de toepassing van resultaten daarvan. </p><p>bevorderen dat ontwikkelingsprojecten terzake worden geformuleerd. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1991
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1979 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3c780c32-c528-4539-b48a-f90e2e44e742