Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
Andere namen
CRMH
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1974
Einddatum
1993
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, op diens verzoek of uit eigen beweging, van advies dienen omtrent onderwerpen tot diens taken op het terrein van de milieuhygiëne.</p><p>Jaarlijks voor 16 september een overzicht opstellen met de stand van zaken op het gebied van milieuhygiëne in Nederland, dat ter kennis wordt gebracht aan de minister en de Staten-Generaal. </p>

Structuur

van 1974 tot 1980 is de naam 'Voorlopige Centrale Raad voor de Milieuhygiëne''.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1993
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c3d909ae-0a7e-49ee-9ece-64908a0414df