Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige Commissie voor de Milieueffectrapportage
Andere namen
CMER
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Geven van een advies over de gewenste inhoud van een op te stellen milieu-effectenrapport.</p><p>Toetsen van de volledige en kwalitatieve milieu-effectenrapport. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1991
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1981 tot 1982
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Commissie voor de milieurapportage (VROM, IenM) 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a108e744-2076-4c91-8671-671b09576a1f