Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Coördinatiecommissie voor de metingen van radioactiviteit en xenobiotische stoffen
Andere namen
CCRX
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1974
Einddatum
1999
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Adviseren van de Ministers van VWS, VROM, VW, LNV, SZW en BIZA omtrent:- de maatregelen ter verzekering van een doelmatige bewaking van het milieu.- de daartoe vereiste coördinatie van onder verantwoordelijkheid van deze ministeries uitgevoerde werkzaamheden.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1999
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/91bb13ed-8af7-43ed-82f2-7ca415e982e6