Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rijksinstituut van de Volksgezondheid
Andere namen
RIV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1934
Einddatum
1984
Functies en activiteiten

Onderzoek en advies op het gebied van volksgezondheid, specifiek voor de deelgebieden;

Ontwikkeling van de volksgezondheid en de gezondheidszorg

De effecten van voeding en andere consumentenproducten op de gezondheidszorg

Voorbereidingen, maatregelen en nazorg in het kader van calamiteiten en rampen

Ontwikkeling en levering van vaccins in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), individuele- en groepsvaccinatie en calamiteiten

Structuur

In 1984 omgevormd tot RIVM door samenvoeging van Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV), Het Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (RID) en het Instituut voor Afvalstoffenonderzoek (IVA)

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (WVC) 1982 tot 1984
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Ministerie van Sociale Zaken 1971 tot 1975
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie (V&M) 1972 tot 1976
Rijkscontrole Laboratorium (V&M) 1976 tot 1976
Laboratorium voor Serum- en Vaccincontrole (V&M) 1972 tot 1975
Laboratorium voor Virologie (V&M) 1972 tot 1976
Sector I: Microbiologie (V&M) 1972 tot 1976
Sector II: Milieuhygiëne (V&M) 1972 tot 1976
Sector III: Farmacologie (V&M) 1972 tot 1976
Sector IV: Immunologie (V&M) 1972 tot 1976
Sector V: Epidemiologie en Streeklaboratoria (V&M) 1972 tot 1976
Sector VI: Toxicologie en Levensmiddelen (V&M) 1972 tot 1976
Diensten (V&M) 1972 tot 1976
Adviseurs (V&M) 1972 tot 1975
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VWS) 1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/07e9930a-b435-43e8-b71c-d1085d6304a7
Bronnen

Koninklijke besluit van 30 december 1983, houdende instelling van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (Stb. 728)

Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976