Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal Milieu
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2007
Functies en activiteiten

Voorbereiden, vormgeven en doen uitvoeren van het milieubeleid.

Uitoefenen van toezicht en zorgdragen voor de handhaving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het milieubeleid.

Structuur

2008-2010 bestuursraad ingevoerd. Voor 1980 bestaat DG milieuhygiëne onder andere uit de volgende afdelingen:

algemeen secretariaat

algemene bestuurlijke en juridische zaken

externe veiligheid

beroepen milieuhygiëne

bestrijding van ongedierte

bodembescherming

ecologie en milieutoxicologie

economische zaken en beleidsontwikkeling

ruimtelijke ordening en woonhygiëne

emissieregistratie

afvalstoffen (sector)

onderzoek en ontwikkeling

drink- en industriewatervoorziening (sector)

geluid (sector)

lucht (sector)

straling (sector)

water (sector)

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemene Leiding (VROM) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VROM) 1982 tot 2007
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1975 tot 1982
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Programmadirectie Duurzaam Inkopen (VROM) 2007 tot 2007
Directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer (VROM) 2002 tot 2007
Directie Strategie en Bestuur (VROM) 2002 tot 2007
Directie Externe Veiligheid (VROM) 2001 tot 2004
Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (VROM, IenM) 2003 tot 2003
Directie Bedrijfsvoering (VROM) 2000 tot 2004
Directie Bodem, Water, Landelijk Gebied (VROM) 2000 tot 2007
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de Hygiëne van het Milieu (V&M, VROM) 1976 tot 1989
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (SZ, V&M, VROM) 1975 tot 1982
Instituut voor Afvalstoffenonderzoek (V&M, VROM) 1981 tot 1983
Directie Intern Beleid (VROM) 1983 tot 2000
Directie Financieel-Economische Aangelegenheden (VROM) 1989 tot 2000
Directie Bodem (VROM) 1997 tot 1999
Stafbureau Managementteam (VROM) 1983 tot 1992
Directie Bodem, Water en Stoffen (V&M, VROM) 1980 tot 1986
Directie Stoffen en Risicobeheersing (VROM) 1987 tot 1991
Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling (VROM) 1997 tot 2007
Directie Industrie- en Consumentenbeleid (VROM) 1997 tot 2000
Directie Stralenbescherming (V&M, VROM) 1980 tot 1990
Directie Bestuurszaken (V&M, VROM) 1980 tot 1990
Directie Internationale Zaken (V&M, VROM) 1982 tot 1990
Directie Strategie en Planvoering (VROM) 1997 tot 2000
Bureau Adviseur Beroepen Milieubeleid (V&M, VROM) 1975 tot 1993
Programmabureau Implementatie NMP (VROM) 1990 tot 1991
Directie Drink- en Industriewatervoorziening (V&M, VROM) 1975 tot 1987
Directie Lucht en Energie (VROM) 1997 tot 2000
Directie Afvalstoffen (V&M, VROM) 1980 tot 1990
Directie Drinkwater, Water, Landbouw (V&M, VROM) 1987 tot 1990
Directie Geluid en Verkeer (V&M, VROM) 1980 tot 1990
Directie Lucht (V&M, VROM) 1980 tot 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8a071a7f-9e4a-49f1-bbac-65d90772c853