Overzicht relaties

Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Or...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
stAB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter desgevraagd adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De onpartijdige en onafhankelijke positie van de StAB is wettelijk verankerd (Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).Tot 1996 waren er binnen het Ministerie van VROM twee bureaus die de taak hadden om rechtsprekende instanties in Nederland, met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, van technische adviezen te voorzien. Het betrof het Bureau Adviseur Beroepen Milieubeheer (BABM) en het Bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State (beter bekend als BARST). In 1996 zijn beide bureaus samengevoegd en ondergebracht in een zelfstandig opererende stichting: de StAB. Om de onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie te benadrukken, is de StAB niet gehuisvest in de gebouwen van het Ministerie van VROM maar huurt zij een pand aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.Sinds de oprichting heeft de StAB zich ontwikkeld tot een geïntegreerde groep van specialisten op vrijwel alle deskundigheidsgebieden die samenhangen met het fysieke leefmilieu.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Milieubeheer (V&M, VROM) 2003 tot 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/65c3c1ca-918a-4475-b204-8e4a66a4c33b