Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VRA-OGO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Einddatum
1984
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

de minister op diens verzoek of eigener beweging adviseren over het te voeren regeringsbeleid inzake onderzoek, ontwikkelingswerk en kennisoverdracht op het gebied van het gebruik en het tot stand komen van de gebouwde omgeving.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1976 tot 1982
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fe79bd09-35f7-4226-8096-b25096733c4f