Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1933
Einddatum
1940
Geschiedenis

De Afdeling Volksgezondheid ressorteerde van 1933 tot 1940 bij het Ministerie van Sociale Zaken. Het takenpakket van de afdeling is vrij constant gebleven. Enkel de volkshuisvesting werd in 1937 afgesplitst in een aparte afdeling.[1]

Functies en activiteiten

De afdeling Volksgezondheid had drie hoofdtaken:

1. het opstellen van wetten en regelingen voor de gezondheidszorg;
- de Woningwet, de Woningnoodwet, de Vleeskeuringswet, Drankwet, Zuiveringswet, Besmettelijke Ziektenwet, de Gezondheidswet, Wet op sera en vaccins, Röntgenstralenwet, Opiumwet, de Warenwet;
- wetgeving en reglementering inzake medische beroepen, zoals de Wet Artsenijbereidkunst, Wet Pharmacopae, Wet uitoefening geneeskunst, Medisch tuchtrecht, de Wet tandtechnici en opleiding van verplegenden;
- ontwerpen van regels voor de preventie en bestrijding van (besmettelijke) ziektes zoals tuberculose, roodvonk, pokken, malaria;
- reglementering van de lijkbezorging;
- Kinderuitzending;

2. de controle op de naleving;
- toezicht op het Nederlandse Rode Kruis;
- controle op de hygiëne in zwembaden;
- toezicht op de hygiëne van water, bodem en lucht;

3. de financiering van de gezondheidszorg:
- bemoeienis met de bouw en inrichting van ziekenhuizen;
- organiseren van acties tegen drankmisbruik;
- houden van toezicht op de ziektekostenverzekeringen en ziekenfondsen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volksgezondheid (BiZa) 1933
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volkshuisvesting (SZ) 1936 Taken omtrent de volkshuisvesting zijn afgesplitst in de Afdeling Volkshuisvesting.
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) 1959
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1933 tot 1940
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksarbeidsbureau 1951 tot 1955
Rijksinstituut voor geneesmiddelen onderzoek 1951 tot 1955
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Rotterdam (V&M) 1951 tot 1955
Rijksgesticht te Grave (V&M) 1951 tot 1975
Rijkspsychiatrische Inrichting te Eindhoven 1951 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7c2ff78a-daca-47bc-be83-8bc14616b49a
Bronnen

[1] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer. 2. Takenpakket van de Afdeling Volksgezondheid’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Arbeid: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Volksgezondheid, (1902) 1918-1950 (1976) 2.15.37 (Nationaal Archief 1998).

[2] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Samenvatting van de inhoud van het archief’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Arbeid: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Volksgezondheid, (1902) 1918-1950 (1976) 2.15.37 (Nationaal Archief 1998)  en staatsalmanakken 1934 en 1939.