Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Volksgezondheid
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1932
Einddatum
1933
Geschiedenis

De Afdeling Volksgezondheid ressorteerde voor een korte periode van 1932 tot 1933 onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In 1933 werd deze indeling ongedaan gemaakt, omdat alle volksgezondheid en arbeidstaken werden gebundeld in het nieuw opgerichte Ministerie van Sociale Zaken.[1]

Functies en activiteiten

De afdeling Volksgezondheid had drie hoofdtaken:

1. het opstellen van wetten en regelingen voor de gezondheidszorg;
- de Woningwet, de Woningnoodwet, de Gezondheidswet, de Drankwet en de wet omtrent het gezondheidsonderzoek van zeeschepen;
- wetgeving en reglementering inzake medische beroepen, zoals de wet omtrent de invoering van Nederlandse pharmacopoea, de wet betreffende de uitvoering van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde en de wet tot bevordering diploma voor ziekenverpleging;
- ontwerpen van regels voor de preventie en bestrijding van (besmettelijke) ziektes zoals tuberculose, roodvonk, pokken, malaria;
- reglementering van de lijkbezorging;

2. de controle op de naleving;
- toezicht op het Nederlandse Rode Kruis;
- controle op de hygiëne in zwembaden;
- de kwaliteit van het drinkwater;
-  handhaving van de Warenwet (Keuringsdienst van Waren);

3. de financiering van de gezondheidszorg:
- bemoeienis met de bouw en inrichting van ziekenhuizen;
- organiseren van acties tegen drankmisbruik;
- houden van toezicht op de ziektekostenverzekeringen en ziekenfondsen.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volksgezondheid (AHN) 1932
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volksgezondheid (SZ) 1933
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1932 tot 1933
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8e84545d-ffd8-43d5-aa01-89c3e88d1db9
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 428.

[2] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Samenvatting van de inhoud van het archief’, Inventaris van het archief van het Ministerie van Arbeid: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Volksgezondheid; Ministerie van Sociale Zaken: Afdeling Volksgezondheid, (1902) 1918-1950 (1976) 2.15.37 (Nationaal Archief 1998) en Staatsalmanak 1933.