Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1936
Einddatum
1937
Geschiedenis

In 1936 werd de volkshuisvesting afgesplitst van de Afdeling Volksgezondheid.  In 1937 ging de afdeling over naar Binnenlandse Zaken op grond van de overweging, dat dit ministerie op dit gebied al veelvuldige contacten onderhield met gemeenten.[1]

Functies en activiteiten

De Afdeling Volkshuisvesting had taken omtrent:

- de Woningwet;

- woningbehoefte en financiering woningbouw;

- subsidiëring en financiering gemeentelijke volkshuisvesting;

- ruimtelijke ordening.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volksgezondheid (SZ) 1936 Taken omtrent de volkshuisvesting zijn afgesplitst in de Afdeling Volkshuisvesting.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volkshuisvesting (BiZa) 1937
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1936 tot 1937
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/089c3b69-29f9-4ce8-ab66-2b178b7e905b
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 428.

[2] A.M. Tempelaars, ‘Beschrijving van het archief. Samenvatting van de inhoud van het archief’, Inventaris van het archief van de Ministeriële Afdeling Volkshuisvesting over de jaren 1901-1946 2.17.02 (Nationaal Archief  1994).