Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Volkshuisvesting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1937
Einddatum
1940
Geschiedenis

In 1937 kwam de Afdeling Volkshuisvesting bij Binnenlandse Zaken. Deze afdeling was afgesplitst van het Ministerie van Sociale Zaken (afgesplitst van Volksgezondheid). Het werd onder Binnenlandse Zaken geplaatst op grond van het argument dat er op dit gebied al veelvuldige contacten waren tussen Binnenlandse Zaken en de gemeenten. De Woningwet van 1901 bepaalde dat de gemeenten voorschriften dienden vast te stellen voor het (ver)bouwen van woningen. Grotere gemeenten waren tevens verplicht een uitbreidingsplan te maken. Inspecteurs van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid waren belast met het toezicht op de uitvoering van de Woningwet. In 1920 werd één van de hoofdinspecteurs van het Staatstoezicht hiermee belast. De hoofdinspecteur was tevens hoofd van de Dienst van de Volkshuisvesting. Geleidelijk aan was de hygiënische kant van de volkshuisvesting geheel overvleugeld door de bouwtechnische (veiligheid) en financiële aspecten (premieregelingen woningbouw).[1]

Functies en activiteiten

Uitvoering van de Woningwet en alle andere aangelegenheden van de overheidszorg voor de volkshuisvesting.[2]

 

 

Algemene context

De afdeling bestond officieel tot 1945, maar de inhoud van deze actor strekt tot 1940.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Volkshuisvesting (SZ) 1937
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1937 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f0caf2c3-e264-4a9e-bb78-94c38fdacafb
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 164 en 175-176. 

[2] Staatsalmanak 1940.