Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor beleidsterrein en organisatieonderdelen m.b.t. welzijn en maatschappelijke ontwikkeling binnen ministerie CRM, WVC en VWS.

Structuur

<p>In 1982 verschuiving DG Maatschappelijke Ontwikkeling van CRM naar WVC</p><p>In 1983 naamswijziging DG Maatschappelijke Ontwikkeling naar DG Welzijn</p><p>In 1994 gaat DG Welzijn mee van WVC naar VWS</p><p>In februari 1996 zijn de directoraten-generaal van VWS feitelijk opgeheven i.v.m. de invoer van het bestuursraad-model (waarbij directeurs-generaal onderdeel uitmaakten van de Algemene Leiding en verantwoordelijkheden gedeeld werden). Beleidsdirecties en facilitaire diensten vielen vanaf dat moment rechtstreeks onder de bestuursraad (Algemene Leiding)In april 1997 zijn de individuele taken weer gewijzigd naar een SG+DG's besturingsmodel om verantwoordelijkheden alsnog te verduidelijken. De in 1996 opgeheven directoraten werden echter niet op nieuw ingesteld als afzonderlijke bestuurslaag. Dit gebeurde pas per besluit 1 april 2008. </p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal voor Recreatie en Media (WVC) 1984
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Jeugd en Maatschappelijke Zorg (VWS) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994 tot 1996
Algemene Leiding (CRM) 1975 tot 1982
Algemene Leiding (WVC) 1982 tot 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Emancipatie (CRM, SZW, OCW) 1975 tot 1980
Directie Jeugd (WVC, VWS) 1985 tot 1996
Directie Ouderenbeleid (WVC, VWS) 1988 tot 1996
Directie Gehandicaptenbeleid (WVC, VWS) 1988 tot 1996
Bureau Directeur-Generaal (WVC) 1985 tot 1988
Stafafdeling Beleidsintegratie (WVC) 1985 tot 1988
Hoofddirectie Maatschappelijk Welzijn (WVC) 1985 tot 1988
Directie Onderzoek en Ontwikkeling (WVC) 1985 tot 1988
Directie Maatschappelijke Ontwikkeling (WVC) 1988 tot 1991
Directie Sociaal Beleid (WVC, VWS) 1991 tot 1996
Directie Algemeen Beleid (WVC) 1988 tot 1991
Directie Managementondersteuning en Beheer (WVC, VWS) 1991 tot 1996
Directie Sport (CRM, WVC, VWS) 1988 tot 1996
Directie Sociaal-Cultureel Beleid (CRM, WVC) 1976 tot 1985
Directie Samenlevingsopbouw (CRM) 1975 tot 1976
Directie Vluchtelingen, Minderheden en Asielzoekers (WVC, VWS) 1989 tot 1994
Directie Maatschappelijke Dienstverlening (CRM, WVC) 1975 tot 1985
Hoofddirectie Sport, Maatschappelijke Ontwikkeling en Verzet (WVC) 1985 tot 1988
Directie Welzijn Minderheden (CRM, WVC) 1978 tot 1985
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen (CRM, WVC, VWS) 1988 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/40a3208d-304f-4411-ac7d-ef0e78f4b567
Bronnen

<p>Mandaatregeling VWS, 29 februari 1996/nr. CDWJZ-U-96411</p><p>Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 000 XVI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997, Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT</p><p>Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 februari 2007, nr. DP&amp;O 2741803, houdende vaststelling van het Organisatiebesluit VWS</p><p>Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 april 2008, nr. DP&amp;O 2849122, houdende vaststelling van het Organisatiebesluit VWS</p><p>Staatsalmanakken 1983/1984/1994-1995/1995-1996</p>