Identiteit
Parallelle namen
Directie Coördinatie Emancipatiebeleid
Andere namen
DCE
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1978
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Coördinatie Emancipatiebeleid (CRM/SZW) is verantwoordelijk voor de interdepartementale coördinatie van het emancipatiebeleid. De directie ontwikkelt de hoofdlijnen en prioriteiten van een samenhangend interdepartementaal emancipatiebeleid. De directie draagt zorg voor het (doen) ondersteunen van het emancipatieproces in de samenleving. De directie Emancipatie (OCW) zorgt ervoor dat het Nederlandse emancipatiebeleid bevordert wordt. Het beleid richt zich op het bevorderen van gelijke kansen, rechten, vrijheden en sociale verantwoordelijkheden voor zowel mannen als vrouwen. Het beleid dient ook om acceptatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders te verbeteren. Dit onder andere door- economische zelfstandigheid - topposities in bedrijfsleven- oneerlijke beloningsverschillen- participatie arbeidsmarkt- meisjes in beta-onderwijs en techniek- aanpak (homo) discriminatie, alsmede door</p><p>bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen, en bijdragen aan verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in de wereld.</p><p></p>

Structuur

<p>De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) begon in 1978 als onderdeel van het Directoraat-generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling van het ministerie van CRM.</p><p>Met de verhuizing van de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het emancipatiebeleid van het ministerie van CRM naar het ministerie van SZW, in 1981, verhuisde ook de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid mee naar het nieuwe ministerie. Bestuursorganisatorisch stond DCE binnen het ministerie van Sociale Zaken los van de Directoraten-generaal, de directie viel rechtstreeks onder de algemene leiding.</p><p>De Directie Coördinatie Emancipatiebeleid neemt een bijzondere plaats in binnen de rijksoverheid. DCE houdt zich bezig met het externe emancipatiebeleid van alle departementen; en functioneert aldus op het grensvlak van de interdepartementale en departementale structuur. Tot halverwege de jaren negentig hield DCE zich daarnaast bezig met het interne emancipatiebeleid van het ministerie van SZW.</p><p>De directie gaat in het jaar 2008 over naar OCW, daardoor vindt er een naam- en taakwijziging plaats van het desbetreffende directoraat-generaal DGBHW naar DGBHWE (E van Emancipatie).</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/ea055bac-4ede-4821-b2a8-77ae1d1a2be9
Bronnen

<p>Selectielijst neerslag handelingen m.b.t. Emancipatie en gelijke behandeling vanaf 1965-heden.</p>