Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
AL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1976
Functies en activiteiten

Met inachtneming van de specifieke verantwoordelijkheden van SG voor coordinatie en afstemming van hoofdlijnen van beleid en voor de ministeriele verantwoordelijkheid, geven SG`s en DG`s leiding aan de hen toegewezen directies en adviseren de bewindspersonen inzake:- zorgdragen voor de planning en afstemming van hoofdlijnen van beleid en voor de sturing van de organisatie van het ministerie.De Algemene Leiding bestaat uit de secretaris generaal en directeur-generaals / hoofden. De secretaris generaal is de voorzitter, bij afwezigheid vervanging door een directeur generaal / plaatsvervangende.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981
Ministerie van Sociale Zaken 1976 tot 1981
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (SZ) 1976
Directie Bestuursondersteuning (SZW) 1995 tot 2002
Directie Bestuursondersteuning (SZW) 2009
Centrale Afdeling Kabinets- en Administratieve Zaken (SZ) 1976 tot 1987
Centrale Afdeling Gebouwen en Materiaal (SZ) 1976 tot 1987
Directie Financieel Economische Zaken (SZW) 1975
Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (SZW) 1975
Directoraat-Generaal Werk (SZW) 2009
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2008
Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (SZ) 1976 tot 1994
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW) 1975 tot 1994
Directoraat-Generaal van de Arbeid (SZ) 1975 tot 1994
Agentschap SZW (SZW) 2004 tot 2008
Directie Arbeidsomstandigheden (SZW) 1994 tot 2001
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (SZW) 2004 tot 2004
Directie Arbeidsverhoudingen (SZW) 1995 tot 2001
Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (SZW) 1995 tot 2001
Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (SZW) 2002 tot 2008
Directoraat-Generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering (SZW) 2009 tot 2009
Directoraat-Generaal Uitvoeringsbeleid Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2003
Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (SZW) 2002 tot 2008
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1995 tot 2001
Directie Bedrijfsvoering (SZW) 2004
Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SZW) 2004 tot 2008
Directie Sociale Verzekeringen (SZ) 1995 tot 2001
Projectdirectie Taskforce Jeugdwerkloosheid (SZW) 2004 tot 2004
Directie Emancipatie (CRM, SZW, OCW) 1981 tot 2001
Bureau Intercoach (SZW) 2003 tot 2004
Bewakingsdienst (SZW) 2003 tot 2004
Coördinatiepunt handhaving en vermindering administratieve lasten (SZW) 2004 tot 2004
Centraal Kantoor (SZW) 2003 tot 2003
Structurering en Integratie Gemeentelijke Informatiestromen SZW (SZW) 2003 tot 2003
Directie Algemene Zaken (SZW) 1987 tot 2005
Project Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid en Zorg (SZW) 2002 tot 2003
Directie Ramingen en Analyse (SZW) 2002 tot 2004
Directie Voorlichting, Bibliotheek en Documentatie (SZW) 1986 tot 2001
Directie Externe Betrekkingen (SZW) 1975 tot 1985
Directie Communicatie (SZW) 2002
Veranderorganisatie Structuur Uitvoering Werk en Inkomen i.o. (SZW) 2000 tot 2000
Bureau Uitvoering Europese Subsidie-instrumenten (SZW) 1995 tot 2000
Kernfysische Dienst (SZW, VROM, IenM) 1983 tot 1999
Bureau Procesmanagement Samenwerking Werk en Inkomen (SZW) 1998 tot 1999
Directie SZW-Consult 1975 tot 1998
Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst (SZW) 1975 tot 1996
Bureau Emancipatieraad (SZW) 1982 tot 1996
Directie Toezicht (SZW) 1995 tot 2001
Directie Analyse en Onderzoek (SZW) 1995 tot 2001
Bureau Programma Ondersteuning (SZW) 1995 tot 2001
Gemeenschappelijk Centrum Infrastructuur (SZW) 1994 tot 1994
Departementale AO-Adviesgroep (SZW) 1994 tot 1994
Directie voor de Migratie (SZW) 1975 tot 1994
SoZa Consult (SZW) 1990 tot 1994
Personeelsafdeling Centrale Onderdelen (SZW) 1986 tot 1990
Administratieve Servicegroep Centrale Onderdelen (SZW) 1988 tot 1990
Centrale Directie Organisatie en Informatica (SZW) 1980 tot 1989
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1975 tot 1989
Directie Internationale Zaken (SZ) 1975 tot 1987
Vertegenwoordiging te Brussel en te Luxemburg (SZW) 1976 tot 1987
Directie Arbeidsmarkt (SZW) 1995 tot 2001
Voorlichting over Emigratie (SZW) 1981 tot 1985
Directie Coördinatie Werkgelegenheidsbeleid (SZW) 1982 tot 1983
Programmadirectie huisvesting (SZW) 2012
Directie Naleving (SZW) 2004 tot 2008
Raad voor Werk en Inkomen (SZW) 2002 tot 2012
Directie Personeel, Organisatie en Informatie (SZW) 1999 tot 2010
Directie Facilitaire Zaken (SZW) 2006 tot 2009
Directie ICT-Diensten (SZW) 2006 tot 2009
Academie SZW (SZW) 2002 tot 2005
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2009 tot 2015
directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (SZW) 2015
Directie Werk en Bijstand (SZW) 2004 tot 2004
Inspecteur-Generaal (SZW) 2010
Auditdienst (SZW) 1980 tot 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a646a93d-f88c-48eb-a641-3bceadee3c01