Overzicht relaties

Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenhed...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Wetgeving en Juridische Aangelegenheden
Andere namen
WBJA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

- draagt verantwoording voor de kwaliteit van wet- regelgeving en van het bestuurlijk en juridisch handelen van het ministerie;- zorgt voor het behandelen van wetgevende, bestuurlijke en juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;- adviseert over het gebruik van het instrument regelgeving en het ontwerpen van de teksten van alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen;- adviseert over en behandelen van bestuurlijke aangelegenheden; - adviseert over en behandelt juridische vraagstukken, waaronder aangelegenheden over de Wet openbaarheid van bestuur en bezwaar- en beroepszaken voor zover deze niet onder de verantwoordelijkheid van een ander organisatieonderdeel van het ministerie vallen. Bovendien draagt de directie bij aan de totstandkoming en implementatie van internationale verdragen en regelingen, het toetsen van nationale regelgeving aan het internationale recht en het behandelen van internationale procedures.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1975
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/69812e72-af6c-4e54-9a13-8d740c1b9d4f