Identiteit
Andere namen
AG SZW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het Agentschap SZW is een baten-lasten dienst binnen het ministerie van SZW. Het is de uitvoerder van subsidieregelingen op het terrein van werk en inkomen, zoals bijvoorbeeld die van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het agentschap beoordeelt of subsidieaanvragen voldoen aan de eisen van de subsidie-regelgeving. Het geeft voorlichting en advies over subsidieregelingen, onder andere over de opzet van de projectadministratie. Het begeleidt (potentiële) aanvragers en beoordeelt de voortgang tijdens de duur van het project. De diensten die het Agentschap levert bij de uitvoering van regelingen en opdrachten zijn veelal een afgeleide van het proces van subsidieverlening. Te denken valt aan: Voorlichting en advies geven over subsidieregelingen aan (potentiële) aanvragers, onder andere over de mogelijkheden van de subsidies en de opzet van de projectadministratie, het voorlichten en begeleiden van (potentiële) aanvragers, het bemensen van een helpdesk; Oordelen of subsidieaanvragen voldoen aan de eisen van de diverse subsidieregelingen; Begeleiding van (potentiële) aanvragers en beoordeling van de voortgang tijdens de duur van het project onder andere via het brengen van bezoeken aan uitvoerders van projecten en via tussentijdse rapportages; Na afloop van een project controleren of de verstrekte subsidie volgens de regels is besteed en de activiteiten en kosten duidelijk zijn verantwoord en daaropvolgend betalen of vorderen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 2004 tot 2008
Directoraat-Generaal Uitvoering, Handhaving en Bedrijfsvoering (SZW) 2009 tot 2009
Algemene Leiding (SZW) 2004 tot 2008
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2003
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (SZW) 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4dd61ff6-9273-4a43-8a74-36798633ff3d