Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1990
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Bevorderen van een doelmatige en rechtvaardige aansluiting van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt. </p><p>Verzamelen en verstrekken van informatie met betrekking tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt </p><p>Voorlichten en adviseren, gericht op het inzichtelijk maken van de arbeidsmarkt voor werkgevers en werkzoekenden, onder meer door het ter beschikking stellen van voorzieningen , gericht op de beroepskeuzevoorlichting, alsmede stimuleren van activiteiten van derden en bevorderen van beleidsafstemming ter zake. </p><p>Inrichten en in stand houden van een landelijke gespreide organisatie voor de openbare arbeidsbemiddeling, alsmede bevorderen van een goede afstemming tussen deze en de door derden verrichte arbeidsbemiddeling.</p><p>Bevorderen van scholing, alsmede stimuleren en coƶrdineren van activiteiten van derden ter zake.</p><p>Bekend blijven met de ontwikkeling van het leerlingwezen en in overleg met de Minister van OCW bijdragen aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen daaromtrent. </p>

Structuur

<p>Eind 1990 wordt het Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZW) omgevormd tot een ZBO, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.</p><p>Deze ZBO was sterk decentraal georganiseerd met aanvankelijk 28 en later 18 regio's. In iedere regio was er een regionaal bestuur waarinwerkgevers-, werknemers- en overheidsvertegenwoordigers zitting hadden. Op centraal niveau was er ook een tripartiet samengesteld bestuur. In 1999 werd besloten tot opsplitsing van de organisatie welke in 2000 en 2001 werd geƫffectueerd. Hierbij is de regionaal aangestuurdeorganisatie "gekanteld" tot functioneel aangestuurde organisaties, namelijk CWI, KLIQ, Centrum voor Vakopleiding, Facent en ESF Nederland (middels Agentschap SZW).</p><p>In 2004 zijn alle lopende zaken van de organisatie afgerond, per 1 november 2004 is de Arbeidsvoorzieningsorganisatie officieel opgeheven.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1990
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Agentschap SZW (SZW) 2002
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/74a9a70a-1b49-414d-841a-04317b8a8add