Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directie voor de Arbeidsvoorziening
Andere namen
DGAV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1989
Functies en activiteiten

Bevorderen van de optimale arbeidsinspanning van de mens; voorlichting geven naast arbeidsbemiddeling aan:- toekomstige beroepsbeoefenaren;- toetreders tot de arbeidsmarkt; - al dan niet werkloze werkzoekende;- werknemers en werkgevers met inbegrip van beïnvloeding van het arbeidsmarktgedrag aan vraag- en aanbodzijde.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1975 tot 1989
Ministerie van Sociale Zaken 1951 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directiesecretariaat (SZW) 1975 tot 1984
Operationalisering (SZ) 1976 tot 1984
Algemene Zaken (SZW) 1975 tot 1984
Juridische Zaken (SZW) 1975 tot 1984
Districtsbureaus voor Aanvullende Civieltechnische Werken (SZ) 1976 tot 1983
Bestuurlijke Informatie en Financiële Aangelegenheden (SZ) 1971 tot 1984
Directie Interne Bedrijfsvoering (SZW) 1985 tot 1989
Inspectie Beroepskeuzevoorlichting (SZW) 1975 tot 1989
Directie Onderzoek Arbeidsvraagstukken (SZW) 1988 tot 1989
Directie Scholing en Intermediaire Voorzieningen (SZW) 1988 tot 1989
Directie Bemiddeling (SZW) 1988 tot 1989
Directie Arbeidsmarkt (SZW) 1975 tot 1987
Directie Instrumenten Arbeidsvoorziening (SZ) 1966 tot 1987
Districts- en Arbeidsbureaus alsmede Centra voor vakopleidingen van volwassenen (SZ) 1976 tot 1987
Interdepartementale Commissie inzake het Arbeidsmarktbeleid (SZW) 1969 tot 1987
Personele Zaken (SZW) 1975 tot 1984
Nederlandse Emigratiedienst (SZ) 1975 tot 1980
Aanmeldingspunten voor Emigratie (SZ) 1975 tot 1980
Rijksarbeidsbureau 1956 tot 1965
Hoofdafdeling aanvullende werkgelegenheid 1956 tot 1959
Dienst aanvullende civieltechnische werken 1956 tot 1959
Commissariaat voor de Emigratie (SZW) 1954 tot 1959
Afdeling sociale bijstand en complementaire arbeidsvoorzieningen (SZ) 1956 tot 1959
Arbeidsbescherming 1956 tot 1959
Rijksverzekeringsbank 1956 tot 1959
Kinderbijslagvereveningsfonds (SZ) 1956 tot 1959
Arbeidsverhoudingen 1956 tot 1965
Hoofdafdeling Financiën 1956 tot 1970
Hoofdafdeling Algemene, Personele en Juridische Zaken 1966 tot 1975
Rijksdienst voor de Aanvullende Werkgelegenheid 1960 tot 1965
Directie voor aanvullende werkgelegenheid en vakopleiding 1966 tot 1976
Directie voor Algemeen Arbeidsvoorzieningbeleid 1966 tot 1976
Directie voor Specialistisch Arbeidsvoorzieningsbeleid 1966 tot 1975
Districtsbureaus voor de Arbeidsvoorziening 1966 tot 1976
Afdeling Bemiddelingszaken 1976
Afdeling Algemene Zaken (SZ) 1976
Afdeling Juridische en Bijzondere Taken 1976
Afdeling Personele Zaken 1976
Directie Arbeidsmarktbeleid 1976
Directie Instrumenten Arbeidsvoorzieningen 1976
Arbeidsbureaus 1976
Directie voor de arbeidsvoorziening 1954 tot 1965
Raden van Arbeid (SZ) 1976
Ziekenfondsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (SZW) 1990
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/92f29d57-9c0d-492f-a7f7-6ed30e09b269