Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1952
Einddatum
1965
Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Emigratie (SZW) 1965
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1954 tot 1959
Regeringscommissaris voor de Emigratie (SZ) 1960 tot 1965
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f3572938-575c-41a6-98f3-736599634aa0
Bronnen

Staatsalmanak 1956, 1960, 1966, 1971, 1976