Identiteit
Parallelle namen
Afdeling Sociale Bijstand
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1956 tot 1959
Ministerie van Sociale Zaken 1951 tot 1955
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1960 tot 1965
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksconsulenten van Sociale Bijstand en Complementaire Arbeidsvoorziening 1960 tot 1965
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Sociale Bijstand (SZ) 1956
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Complementaire Sociale Voorzieningen (SZ) 1966
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/05ccfdf9-09f9-4007-ad2a-494579a40071
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966