Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CSV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1987
Functies en activiteiten

Voorbereiden van complementaire sociale zekerheidsvoorzieningen voor werknemers en zelfstandigen, waaronder gehandicapten;- bevorderen van een geïntegreerd en doelmatig uitvoeringsbeleid en toezicht op de naleving van de bepalingen van de voorzieningen.- behandelen van aangelegenheden betreffende de bijzondere arbeidszorg voor bepaalde groepen werknemers.[1]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling sociale bijstand en complementaire arbeidsvoorzieningen (SZ) 1966
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW) 1975 tot 1987
Directoraat-generaal voor sociale voorzieningen en arbeidsverhoudingen (SZ) 1971 tot 1976
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksconsulentschappen voor Complementaire Sociale Voorzieningen 1966 tot 1975
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b1896be1-5a92-40d4-8d99-dbf166f262f1
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976