Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal voor Sociale Voorzieningen
Andere namen
DGSZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Voeren van het a. sociale zekerheidsbeleid, enerzijds gericht op inkomensgarantie en anderzijds gericht op maatschappelijke ontplooiing, het voorkomen van uitval uit en bevorderen van (re-) integratie in het arbeidsproces. b. beleid met betrekking tot de financiering en het financieringsinstrumentarium van de sociale zekerheid, tegen de achtergrond van het totale financieel-economisch en sociaal-economisch beleid. c. intern beheer van het DGSZ dat wil zeggen:- uitoefenen van toezicht op de door of onder verantwoordelijkheid van de lagere overheid uitgevoerde sociale zekerheidsregelingen.- zorg dragen voor een adequate informatiesystematiek en informatievoorziening binnen de sociale zekerheid en het (doen) verrichten van beleidsonderbouwend en -evaluerend onderzoek.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/cd1212e4-bffc-4d5a-b984-e2ac204879c6