Overzicht relaties

Directie Financieel-Economisch Beleid en Onderzoek (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Financieel-Economische Vraagstukken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Voorbereiden en vormen van het beleid met betrekking tot het financieringsinstrumentarium en het financieel en sociaaleconomisch beleid op het terrein van de sociale zekerheid in samenhang met de totale financieel en sociaaleconomisch beleid.- Voorbereiden van de begroting.- Vergaren en verstrekken van informatie.- Intern en Extern, programmeren van beleidsonderbouwend en evaluerend onderzoek.- Coördineren van de inbreng van DGSZ in departementale beleidskaders.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW) 1979 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e2befee2-e25a-4d62-b0c6-aa6fe1b54de3