Overzicht relaties

Directie Intern Management (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Interne Bedrijfsvoering
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1983
Einddatum
1994
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ontwikkelen van het intern beleid van DGSZ op het gebied van personeel, organisatie en informatisering, materiële apparaatzorg en personeels- en materiële budgetten.- uitvoeren van ondersteunende taken en advisering management.- verrichten van interne controle op de administratieve organisatie.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW) 1983 tot 1994
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/48a9d024-324b-4b6a-a9de-28965ea70548