Identiteit
Parallelle namen
Directie Complementaire Sociale Voorzieningen
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
2008
Functies en activiteiten

Beleidsvoorbereiding met betrekking tot de sociale verzekeringen in algemene zin. Waaronder:Voorbereiden en uitvoeren van verdragen inzake de sociale verzekeringen en van wettelijke maatregelen verband houdende met die verdragen;- zaken betreffende de sociale verzekeringen in het kader van de Benelux, de West-Europese Unie, de Europese Gemeenschappen, de Raad van Europa en de Internationale Arbeidsorganisatie. Werknemersverzekeringen, in het kader van: ziektewet, werkloosheidswet, Organisatiewet Sociale Verzekering, e.d. zaken.En hield zich bezig met Pensioenen en spaarfondsen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (SZW) 2002 tot 2008
Algemene Leiding (SZW) 1995 tot 2001
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW) 1975 tot 1994
Directoraat-generaal voor sociale voorzieningen en arbeidsverhoudingen (SZ) 1966 tot 1976
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Sociale Verzekering 1966
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Inkomensverzekeringen en –Voorzieningen (SZW) 2009
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/89f2fda2-66e0-4e0a-b47b-bc1dcbfc2fea
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976