Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1965
Structuur

Onder de afdelig ressorteerden:

-Rijksverzekeringsbank [1951 – 1955];

-Raden van Arbeid [1951- 1955];

-College van toezicht, bedoeld in art. 120 der ziektewet [1951 – 1955];

-Raad van toezicht, bedoeld in art. 32 der land- en tuinbouwongevallen [1951 – 1955];

-Commissie van scheidslieden [1951 – 1955];

-Bijzonder ongevallenfonds [1951 – 1955];

-Commissie Zeemans Welvaren [1951 – 1955];

-Algemeen Werkloosheidsfonds [1951- 1955].[1]

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Sociale Verzekeringen (SZ) 1966
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1951 tot 1965
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Raden van Arbeid (SZ) 1951 tot 1955
Algemeen Werkloosheidsfonds (SZ) 1951 tot 1955
Sociale Verzekeringsbank (SZ) 1951 tot 1955
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/49317de8-0e09-49b8-9dd0-2ca3c7afc858
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976