Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Medewerking bij de uitvoering van de algemene ouderdomsverzekering, de algemene weduwen- en wezenverzekering en de kinderbijslagverzekering en bij de liquidatie der ongevallenverzekering, der invaliditeitsverzekering en der vrijwillige ouderdomsverzekering, voor zover die medewerking bij wet of algemene maatregel van bestuur wordt gevorderd.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981 tot 1988
Ministerie van Sociale Zaken 1960 tot 1975
Afdeling Sociale Verzekering 1951 tot 1955
Directie voor de arbeidsvoorziening 1956 tot 1959
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1976
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Sociale Verzekeringsbank (SZ) 1988
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8f4b928a-8c1d-4e32-b938-8b2aa8b5bf5b
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976