Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzek...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGASV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2008
Functies en activiteiten

Het directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (DG ASV) was belast met de beleids- en bedrijfsvoering betreffende de organisatieonderdelen die onder dit DG ressorteerde. Het werkterrein van het DG Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen omvatte in brede zin:

- Het beleid met betrekking tot de bestrijding en preventie van arbeidsrisico's en arbeidsongeschiktheid in ruime zin.

- Het beleid ten aanzien van de werknemers- en volksverzekeringen met inbegrip van het beleid met betrekking tot grensoverschrijdende verzekeringsposities van personen die naar Nederland komen dan wel uit Nederland vertrekken en het beleid met betrekking tot de financiering van de werknemers- en volksverzekeringen en de daarmee samenhangende administratieve lasten.

Structuur

Onder het directoraat-generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen ressorteerde bij oprichting drie directies en een Stafbureau. Die directies waren:

- directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid
- directie Arbozorg en Verzuimbeleid
- directie Sociale Verzekeringen

 

Daarnaast vielen ook het Departementaal Projectbureau Vermindering Administratieve Lasten (staat ook bekend als het Coördinatiepunt handhaving en vermindering administratieve lasten) en het project Relatie Arbeids- en Publieksveiligheid onder DG ASV. 

 

Vanaf 2005 fuseerden de directies Arbozorg en Verzuimbeleid en directie Arbeidsveiligheid en -gezondheid tot de directie Arbeidsomstandigheden.

 

 

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fd241d35-b8ef-480d-8fb4-162adee87fa0