Identiteit
Parallelle namen
Directie Bijstand en Voorzieningen
Andere namen
BZ
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1970
Einddatum
2001
Functies en activiteiten

De directie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het bijstandsbeleid;

waarborgen van een minimuminkomen voor wie dat nodig heeft en, waar mogelijk, het bevorderen van een zelfstandig bestaansvoorziening;

verantwoordelijk zijn voor het beleid inzake remigratie.

Ten tijde van CRM:

de voorbereiding en ontwikkeling naar vorm en inhoud van het bijstandsbeleid.

overdracht van het departementaal bijstandsbeleid naar derden.

de toetsing van het ABW- uitvoeringsbeleid op gemeentelijk en provinciaal niveau met het oogmerk van een doelmatige uitvoering van de wet.

de evaluatie van het door het departement en door de uitvoerende organen gevoerde bijstandsbeleid.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1995 tot 2001
Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid (SZW) 1982 tot 1994
Algemene Leiding (CRM) 1975 tot 1982
Hoofdafdeling Bijzondere Voorzieningen (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1971 tot 1975
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen (CRM, WVC, VWS) 1975 tot 1979
Hoofdafdeling Beleidsvoorbereiding en Financieringsbeleid (CRM) 1976
Hoofdafdeling Bijstandsbeleid Uitkeringsregelingen (CRM) 1976
Hoofdafdeling Bijstandsbeleid Welzijnsvoorzieningen (CRM) 1976
Hoofdafdeling Coördinatie en Toetsing Bijstandsbeleid (CRM) 1976
Hoofdafdeling Algemeen Bijstandsbeleid (CRM) 1971 tot 1975
Hoofdafdeling Groepsbijstandsbeleid (CRM) 1971 tot 1975
Afdeling Algemene Groepsbijstand (CRM) 1966 tot 1970
Afdeling Bijstand Bijzondere Groepen (CRM) 1966 tot 1970
Afdeling Individuele Bijstand en Bijdrageregelingen (CRM) 1966 tot 1970
Bureau Onderzoek en Beleidsvoorbereiding (CRM) 1966 tot 1970
Bureau Beroepen, Geschillen en Juridische Zaken (CRM) 1966 tot 1970
Bureau Financiële en Economische Zaken (CRM) 1966 tot 1975
Stafafdeling Algemene Juridische en Administratieve Zaken (CRM) 1971 tot 1976
Secretaris-Coördinator (CRM) 1976
Bureau Medisch Adviseur (CRM) 1971 tot 1976
Bureau Administratieve Zaken (CRM) 1976
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Hoofdafdeling Bijstandszaken (MaWe, CRM) 1970
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bijstand en Gemeentelijk Activeringsbeleid (SZW) tot 2001
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/84da7acc-b929-41a3-ae2b-4f32aa2a3bfc
Bronnen

Staatsalmanak 1966, 1971, 1976