Overzicht relaties

Afdeling Bijstand Bijzondere Groepen (CRM)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1966
Einddatum
1970
Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-De werkzaamheden verband houdende met de toepassing, begeleiding en aanpassing aan de ontwikkeling van het bijstandsbeleid, via, de groepsregelingen voor mindervaliden, gerepatrieerden, Ambonezen, oorlogsslachtoffers en eventueel nieuwe groepsregelingen voor door calamiteiten getroffen personen.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1966 tot 1970
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4e688eb0-b8bc-48bf-86c5-c5decedb6220
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1966, 1971, 1976