Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BG&A
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2003
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De directie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het
bijstands- en het activeringsbeleid. De directie draagt meer specifiek
zorg voor het bieden van inkomenswaarborg op het bestaansminimum en de
instrumentering van het activering en uitstroombeleid. Dit wordt gedaan met een extra focus op het gebied en ondersteuning van gemeente, zodat zij in staat zijn om adequate uitvoering van het beleid te leveren.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW) 2002 tot 2003
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) tot 2001
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Werk en Bijstand (SZW) 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/69c59176-0691-43e8-b633-7d68292b27f8