Overzicht relaties

Directoraat-Generaal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
DGAMB
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2002
Einddatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het algemene, gerichte en aanvullende arbeidsmarktbeleid, de sociale werkvoorziening, het beleid ten aanzien van de algemene en bijzondere bijstand en het beleid gericht op bijzondere groepen zijn binnen dit directoraat-generaal gepositioneerd. Daarnaast bevordert dit directoraat-generaal goede interbestuurlijke verhoudingen met de gemeenten. Het directoraat-generaal is bovendien verantwoordelijk voor de uitvoering van stimuleringsmaatregelen die samenhangen met de arbeidsmarkt.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/29269068-b23f-4700-8417-18537e35d4c8